_______________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

Årets Neglesprett.

Haga Beach, Öland.

27. april - 1. mai

 

Tom Carlsen Loe, Steinar Schei,

Eskil Aas og Terje Johansen.

 

DET GLEDES!!!

 

Etter hvert som det kommer nye artikler, flyttes den siste over til menyen i venstre felt.

Under "Rapport fra..."

Speed device GW-60.

Kontakt RanaWindsurfers:

 
 
 

Kontakt RanaWindsurfers: