ÅRSMØTE 2012.

Sted: Bimbo Veikro

Dato: 22. januar 2013


SAKSLISTE

1. Valg av møteleder og referent.

2. Årsmelding 2012.

3. Regnskap 2012.

4. Kontingent 2013.

5. Valg.

6. Medlemsliste.


SAK NR. 1) Møteleder og referent

Steinar valgt som møteleder.


SAK NR. 2) Årsmelding 2012

Arild leste igjennom årsmeldingen. (Den finner du litt lengre ned på siden).

Det ble pratet en del om våre fellesturer.


SAK NR. 3) Regnskap 2012.

Eskil var ikke tilstede på møtet.

Han mailer over regnskapet.


SAK NR. 4) Kontingent 2012.

Kontingenten forblir uendret:


1. familiemedlem                                   kr. 300,00.

2. familiemedlem                                   kr. 100,00.

3. familiemedlem                                   kr.   50,00.

4. familiemedlem                                   kr.   50,00.

5. familiemedlem                                   kr.   50,00.


En familie på fire personer betaler altså kr. 500,00 (300+100+50+50)


SAK NR. 5) Valg

Valgkomiteen, bestående av Steinar, foreslo følgende personer for kommende sesong. Enstemmig vedtatt.


Formann: Dag Voldsund 95 77 44 45

Sekretær: Steinar Schei 90 78 66 16

Kasserer: Eskil Aas 97 04 61 66

Webansvarlig: Steinar Schei 90 78 66 16

Styremedlem: Tom C. Loe 99 27 32 22

Styremedlem: Rolf Alternes 99 21 33 22

Styremedlem: Arild Trøite 40 72 52 57

Styremedlem: Lorentz Bårdsen 91 39 48 33

Materialforvalter: Lorentz Bårdsen

Utdanningskontakt: Lorentz Bårdsen

I.K.U.kontakt: Arild Trøite

Opplæringskomitè: Lorentz Bårdsen, leder. Hele styret deltar.

Valgkomitè 2013:   Arild og Tom


Årsmelding 2012


Sesongen 2012 var en av de tung-startede for flere enn undertegnede.

Hyttebygging og div. ”formsvikt” hos enkelte får ta skylda for dette sammen med ganske labre forhold!

Steinar gikk til anskaffelse av hytte i Sila og det har nok tatt hans sesong et hopp opp på km-telleren enn hva den ville vært uten ”palasset”! Men iveren er heldigvis ennå tilstede hos vår sekretær som går foran som alltid når det gjelder TOW!

Årets Höydare var nok turen til Dahab der de fleste av våre aktive medlemmer deltok!

Utstyr blir jo anskaffet stadig vekk. Så også denne sesongen. Div. nye seil grunnet et bunnløst sug etter å komme seg så langt over 30 knop som overhode mulig, var selvfølgelig nødvendig! Men 2012 står ikke fram som det året da klubbens medlemmer investerte i mye nytt!

 

Ang. Økonomi henvises til eget bilag!


----------


Jeg håper at 2013-sesongen vil bringe mange gode og minnerike dager på vannet for alle klubbens medlemmer.

Måtte vær- og vindgudene vise seg fra den siden Vi synes er Desidert best!

Ha et Godt Nytt År!

Og Hæng Løst!!

Mvh. Arild (formann 2012)


Medlemsliste 2012


052 TRØITE ARILD

112 VOLDSUND DAG

005 AAS ESKIL

001 OLSEN GEIR

003 BÅRDSEN LORENTZ

121 ALTERNES ROLF

007 SCHEI STEINAR

061 JOHANSEN TERJE

099 CARLSEN LOE TOM

123 CARLSEN LOE CATHRINE

132 SCHEI FITNETE

115 SKOG ERLANDSEN HÅKON

118 TRØITE MARIANNE

127 JOHANSEN MARTIN

107 VOLDSUND STIAN

135 AAS TRINE

124 CARLSEN LOE AGNES

133 CARLSEN LOE AKSEL

110 TRØITE ALF MARTIN

111 SCHEI ANDREAS

122 TRØITE LINN MARIE

117 VOLDSUND MARIE

116 SCHEI ROBERT

136 AAS AMANDA

137 AAS KRISTOFFER

138 JOHANSEN MARIANNE

139 JOHANSEN ØYVIND

141 KILDAL LIV ANNE

140 VOLDSUND TURID FØRNES