ÅRSMØTE 2010.

Sted: Hjemme hos Dag.

Dato: Lørdag 11. desember 2010.


SAKSLISTE

1. Velge møteleder og referent.

2. Godkjenne frammøtte representanter.

3. Årsmelding 2010.

4. Regnskap 2010.

5. Kontingent 2011.

6. Budsjett 2011.

7. Innkomne saker: 1) Årets Neglesprett.  2) Egenandel fellesturer.

8. Valg.


SAK NR. 1) Møteleder og referent

Steinar valgt som møteleder.


SAK NR. 2) Godkjenning av representanter.

To av de frammøtte var ikke medlemmer av RWS.

Disse to, Jan og Rainer, var invitert av Tom og hadde ikke stemmerett.


SAK NR. 3) Årsmelding 2010

Arild leste igjennom årsmeldingen. (Den finner du litt lengre ned på siden).

Det ble pratet en del om våre fellesturer.


SAK NR. 4) Regnskap 2010. 

Eskil la frem regnskapet for 2010. Godkjent uten anmerkninger.


SAK NR. 5) Kontingent 2011.

Kontingenten økes for 1. familiemedlem og blir heretter:


1. familiemedlem                                   kr. 300,00.

2. familiemedlem                                   kr. 100,00.

3. familiemedlem                                   kr.   50,00.

4. familiemedlem                                   kr.   50,00.

5. familiemedlem                                   kr.   50,00.


En familie på fire personer betaler altså kr. 500,00 (300+100+50+50)


SAK NR. 7) Innkomne saker.

1)     Årets Neglesprett.

2)     Egenandel fellesturer.


1)     Neglespretten

Diskusjon om hvor Neglespretten skal avholdes i år. Dato er 27. apr. - 2. mai.

Tom foreslo at vi skulle reise til Øland, Haga Park i Sverige. Lunken stemning.

Steinar sender forespørsel til Stokkøya, Naurstad, Jektvik og Ørlandet.


Flere av de frammøtte mente at Ørlandet burde få en ny sjanse.


2)     Egenandel

Enstemmig forslag fra de frammøtte:

Egenandel Neglespretten: Kr. 500,- pr. person/familie.

Egenandel Snyfræsern: Kr. 300,- pr. person/familie


Egenandelen betales på forskudd til RWS, konto nr.: 45101308387


SAK NR. 8) Valg

Valgkomiteen, bestående av Steinar og Dag, foreslo følgende personer for kommende sesong


Formann:                Arild Trøite, tlf. 90 13 22 71

Sekretær:               Steinar Schei, tlf. 90 78 66 16

Kasserer:                Eskil Aas, tlf. 95 77 44 45

Styremedlem:          Lorentz Bårdsen, tlf. 91 39 48 33

Styremedlem:          Tom Carlsen, tlf. 99 27 32 22

Styremedlem:          Rolf Alternes, tlf. 99 21 33 22

Styremedlem:          Dag Voldsund, tlf. 95 77 44 45

Materialforvalter: Lorentz Bårdsen

Utdanningskontakt: Lorentz Bårdsen

I.K.U.kontakt: Arild Trøite

Opplæringskomitè:    Lorentz Bårdsen, leder. Hele styret deltar.

Valgkomitè 2010:     Arild og Tom


Forslaget ENSTEMMIG VEDTATT !


Årsmelding 2010


Ang. Windsurf:

Første registrerte tur på vannet er ifølge innlegg på forum, d.6. april, 2. påskedag, da Steinar, Rolf & Eskil var i Silavågen.

Ref. fra Steinar: ”Som avtalt kjørte Rolf, Eskil og jeg utover til Sila kl. 10:00 fra Alternes-krysset.

Det blåste femmervind da vi kom fram, men den avtok til sekser, deretter til åtter for så å øke på igjen til sekser-rosser. Forståelig språk?

Kanonvær. Steiksol og +10 grader.

Det var visstnok bare i Sila det blåste denne dagen.

Selv om det stort sett kun ble seilt på rosser, var vi alle fornøyde med dagen.”


Felles sjøsetting ble på Ørlandet d.26 april da Neggelsprettn gikk av stabelen. Eg fikk meg en time på plan med stort utstyr. To daga etter va det fleire på vannet men det ble ikke den store windsurfinga som vi alltid håper på, denne turen heller.


Vinden var laber og uteble mestparten av tiden men noe fikk de fleste. Der ser ikke ut til at Austrått er den plassen vi leter etter.


Kald og sein vår gjorde at sesongen her inne i området ikke tok skikkelig av før godt uti juni. D.20 blir det fra Hauknes uttalt: ”sesongen er i gang”!


Tidligere på våren ble det utover til kysten for å få forhold, som vanlig, og Sila ble besøkt noen ganger. Der dokumenterte endelig Eskil at han hadde brutt den ”magiske” 30-knop-grensa. Gps er i skuddet!  Vi Gratulerer!


Steinar har i tillegg fått i gang hjelmkamera og fikk filma en del både fra RRD og Rocket. Stilige bilder!


Juni gav oss flere hauknesdaga og av og til action sammen med kiteran.


Både Sila, Hauknes og Rauvatnet leverte ganske bra i årets sesong både med cruise- og speedforhold.


Nesna ble kun benøtta et par tura da vi ofte blir snytt for vind der.


Naurstad og årets Snyfræser gav oss kun forhold på ankomstdagen da vi klokelig nok kjørte tidlig hjemmefra og dermed fikk vi oss litt tid på vannet med mest 5-6 sm og ei lita økt med 12-13 sm. Fint vær men meeget lite surf!


Siste rapport kommer 9. oktober. Hauknes e arena og deltagera e Steinar og Jan med kiten sin og meg sjøl. Det ble brukt både store og medium store seil i en meget eujamn vind og tunge regnbyga.

Vi hadde en bra session.  Verre va det med Jan som avslutta sin sesong med ribbensbrudd! Au!


Ang. Utstyr

Medlemmene i RWS har etter hvert blitt vært svært så ”kreative” når det gjelder utstyr. Flere har gått egne veier i valg av merke og størrelser.

Her nevnes i fleng:

Gaastra – Hot Sails – Loft Sails – Ka Sails – Ezzy og Point 7 (bestilt).  videre: Tabou – RRD - JP – Goya – Mistral - Starboard – Fanatic


Ang. Kurs

Det ble ikke holdt kurs i sommer heller. Vi satser på at ungene våre tenner på ws til neste år.     


Ang. Økonomi henvises til eget bilag. 


Ang. Ønsker

Vi håper på en fortreffelig sesong i 2011 med vind i alle ”fasonger”

og mulighet og lyst til tid på vannet ilag for alle våre medlemmer!

Måtte Jibben endelig Sitte!J   


Alle medlemmer ønskes ei God Jul & et Godt Nytt År!


Mvh Arild Trøite (formann)