ÅRSMØTE 2009.

Sted: Hjemme hos Tom.

Dato: Torsdag 14. januar 2009, kl. 18:00 – 20:30.


SAKSLISTE

1. Velge møteleder og referent.

2. Godkjenne frammøtte representanter.

3. Årsmelding 2009.

4. Regnskap 2009.

5. Kontingent 2010.

6. Budsjett 2010.

7. Innkomne saker: 1) Årets Neglesprett.  2) Egenandel fellesturer.

8. Valg.


SAK NR. 1) Møteleder og referent

Steinar valgt som møteleder.


SAK NR. 2) Godkjenning av representanter.

To av de frammøtte var ikke medlemmer av RWS.

Disse to, Jan og Rainer, var invitert av Tom og hadde ikke stemmerett.


SAK NR. 3) Årsmelding 2009

Arild leste igjennom årsmeldingen.

Det ble pratet en del om våre fellesturer.


SAK NR. 4) Regnskap 2009. 

Eskil la frem regnskapet for 2009. Godkjent uten anmerkninger.


SAK NR. 5) Kontingent 2010.

Kontingenten økes for 1. familiemedlem og blir heretter:


1. familiemedlem                                   kr. 300,00.

2. familiemedlem                                   kr. 100,00.

3. familiemedlem                                   kr.   50,00.

4. familiemedlem                                   kr.   50,00.

5. familiemedlem                                   kr.   50,00.


En familie på fire personer betaler altså kr. 500,00 (300+100+50+50)


SAK NR. 7) Innkomne saker.

1)     Årets Neglesprett.

2)     Egenandel fellesturer.


1)     Neglespretten

Diskusjon om hvor Neglespretten skal avholdes i år. Dato er 27. apr. - 2. mai.

Tom foreslo at vi skulle reise til Øland, Haga Park i Sverige. Lunken stemning.

Steinar sender forespørsel til Stokkøya, Naurstad, Jektvik og Ørlandet.

Flere av de frammøtte mente at Ørlandet burde få en ny sjanse.


2)     Egenandel

Enstemmig forslag fra de frammøtte:

Egenandel Neglespretten: Kr. 500,- pr. person/familie.

Egenandel Snyfræsern: Kr. 300,- pr. person/familie


Egenandelen betales på forskudd til RWS, konto nr.: 45101308387


SAK NR. 8) Valg

Valgkomiteen, bestående av Steinar og Dag, foreslo følgende personer for kommende sesong


Formann:                Arild Trøite, tlf. 90 13 22 71

Sekretær:               Steinar Schei, tlf. 90 78 66 16

Kasserer:                Eskil Aas, tlf. 95 77 44 45

Styremedlem:          Lorentz Bårdsen, tlf. 91 39 48 33

Styremedlem:          Tom Carlsen, tlf. 99 27 32 22

Styremedlem:          Rolf Alternes, tlf. 99 21 33 22

Styremedlem:          Dag Voldsund, tlf. 95 77 44 45

Materialforvalter: Lorentz Bårdsen

Utdanningskontakt: Lorentz Bårdsen

I.K.U.kontakt: Arild Trøite

Opplæringskomitè:    Lorentz Bårdsen, leder. Hele styret deltar.

Valgkomitè 2010:     Arild og Tom


Forslaget ENSTEMMIG VEDTATT !


Årsmelding 2009

Sesongen 09

Utstyret ”kom på plan” 10. april ved hjelp av Eskil og Steinar. Denne happening gikk seg fore ute i Silavågen som visstnok også var spoten som ble benyttet til sesongavslutning av de samme kørvan.


Imellom disse to surfeturan har det jo vært en god del aktivitet både på Rødehavet, som ble benyttet godt på forsesongen, og på Hauknes utpå sommeren.


Som vanlig ble det en periode med lite vind også i år, men senhøsten bød på massevis av vind. Da på fjorden men mest var det å dra utover til

kysten og Sila. Sjona ble dessuten brukt mer enn årene før og kommer sikkert til å bli benyttet mer i åra som kommer.


Aktivitørene har ikke vært så mangetallig som mange ville ønsket men vi har vel alle ”fått vårt” slik at vi har gode minner å flyte på gjennom vinteren til vi er i gang på vannet igjen.

For enkelte gikk det høvelig hardt utover både utstyr og kropp da ”høstbrisen” slo tel og GPSan sku ”sprenges”, men ikkje verre einn at det òg vart flira av!


Av Brett, Seil og annet snacks ble det også i år investert friskt.

Tom innførte det første JP i klubben med sin SuperSport og Steinar dro på med ennå et slalombrett med det første RRD med sin X-Fire. Som om ikke det skulle være nok så ligger det i tillegg inne en bestilling fra Rolf på det første Goya blant gjengen med en FXR 145.


Klubbutstyret ble tatt i bruk til både bading og litt nybegynner-trening. Var med på ferie til Sundsvall og fikk mye tid på vannet om enn ikke på plan.


Neggelspretten ble atter lagt til Stokkøya etter et år i tørke.

Det var ikke vind hver dag men ”vi fikk surfa”!

Søndag d. 3. mai var det spesielt fint med et eventyrlig fint vær og flott 7.5 – 8.5 føre.


Snyfræsern ble i år ikke arrangert av forskjellige grunner. Men i år 2010.…. Da…..!


Regnskap kommer som eget bilag!


Et Godt Nytt År ønskes alle både på vann og på land!

Måtte 2010 bringe hver av oss fine vinder og gode opplevelser!


Arild Trøite, Formann