ÅRSØTE 2008.

Sted: Skillevollen Alpinsenter, Båsmoen.

Dato: Onsdag 10. desember 2008, kl. 18:00 – 19:30.


SAKSLISTE

1. Velge møteleder og referent.

2. Godkjenne frammøtte representanter.

3. Årsmelding 2008.

4. Regnskap 2008.

5. Kontingent 2009.

6. Budsjett 2009.

7. Innkomne saker: 1) Neste års Neglesprett.  2) Egenandel fellesturer.

8. Valg.


SAK NR. 1) Møteleder og referent

Steinar velges som møteleder.


SAK NR. 2) Godkjenning av representanter.

Alle frammøtte er medlemmer av RWS .


SAK NR. 3) Årsmelding 2008


Rolf leste igjennom årsmeldingen.

Det ble pratet en del om våre fellesturer.


SAK NR. 4) Regnskap 2008. 

Eskil la frem regnskapet for 2008. Godkjent uten anmerkninger.


SAK NR. 5) Kontingent 2009.

Ingen endring av kontingenten. Den forblir som tidligere:


1. familiemedlem                                   kr. 150,00.

2. familiemedlem                                   kr. 100,00.

3. familiemedlem                                   kr.   50,00.

4. familiemedlem                                   kr.   50,00.

5. familiemedlem                                   kr.   50,00.


En familie på fire personer betaler altså kr. 350,00 (150+100+50+50)


SAK NR. 7) Innkomne saker.

1)     Neste års Neglesprett.

2)     Egenandel fellesturer.


1)     Neglespretten

Diskusjon om hvor Neglespretten skal avholdes neste år.

Tom foreslo at vi skulle reise til Øland, Haga Park i Sverige. Lunken stemning.

Steinar sender forespørsel til Stokkøya og Naurstad.

Om dette blir for kostbare turer kan Ørlandet få en ny sjanse.


2)     Egenandel

Enstemmig forslag fra de frammøtte:

Egenandel Neglespretten: Kr. 500,- pr. person/familie.

Egenandel Snyfræsern: Kr. 300,- pr. person/familie


Beløpet betales på forskudd til RWS, konto nr.: 45101308387


SAK NR. 8) Valg

Valgkomiteen, bestående av Eskil og Tom, foreslo følgende personer for kommende sesong


Formann:                Arild Trøite, tlf. 90 13 22 71

Sekretær:               Steinar Schei, tlf. 90 78 66 16

Kasserer:                Eskil Aas, tlf. 95 77 44 45

Styremedlem:          Lorentz Bårdsen, tlf. 91 39 48 33

Styremedlem:          Tom Carlsen, tlf. 99 27 32 22

Styremedlem:          Rolf Alternes, tlf. 99 21 33 22

Styremedlem:          Dag Voldsund, tlf. 95 77 44 45

Materialforvalter: Lorentz Bårdsen

Utdanningskontakt: Lorentz Bårdsen

I.K.U.kontakt: Arild Trøite

Opplæringskomitè:    Lorentz Bårdsen, leder. Hele styret deltar.

Valgkomitè 2009:     Dag og Steinar


Forslaget ENSTEMMIG VEDTATT !


Årsmelding 2008

Der var brettseilesesongen 2008 gått over i historien.

Trodde egentlig at det hadde vært en ”dårlig” sesong, men det var bare til jeg fikk kloa i surfeloggen til Steinar.


Det viser seg at han har tilbakelagt lengre distanse i 08 enn på lenge, så hvis man, (som jeg), har følelsen av at sesongen har vært ”slakk”, er nok årsaken å finne hos en selv.


Vi har forøvrig blitt ”velsignet” med nøkkel til Mjølan-stranda i år. Ikke blitt benyttet hittil, men det kommer vel.


Vi er også blitt eiere av en container der klubbutstyret er lagret. Den står på Ytteren.


I år ble Stokkøy-tradisjonen brutt. Dels som følge av misnøye med  surfeforholdene og andre ting rundt 07-turen og dels fordi tilbudet vi fikk på innkvartering i år var  vesentlig dårligere enn tidligere år.


Etter noe om og men ble det bestemt at årets tur skulle gå til Austrått Camping på Ørlandet. Rimelig innkvartering og flatt landskap. Hederlig omtale på andre fora. Virket lovende.


Vi var, (som vanlig), ikke spesielt heldige med forholdene, og den vindretningen som var gjorde det vanskelig å komme ut fra den lille stranda som lå inne i en smal vik med berg på begge sider. Vel ute av vika ble vi møtt av forhold som skapte et nytt begrep. Vaffelsjø! Et produkt av vind og strøm som gjorde det nærmest håpløst å få til noe som helst.


Trivelig var det likevel, og vi hadde hyggelig selskap av seilere fra Trondheim og Ørlandet.


En del nytt utstyr er anskaffet av flere i klubben i løpet av året, både brett, master, seil og div. tilbehør. Mye ble innkjøpt på høsten, og fikk knapt kjenne sjøluft i år. Det ryktes heldigvis at det kommer en ny sesong i 2009, så da kommer det vel til nytte…


Årets Snyfreser ble avholdt på Nesna. Som vanlig ikke de store forholdene, men litt seiling ble det. Lørdag dro noen av oss til ”Strandlandet”, og der var det bedre forhold. Ny lærdom!


Søndag formiddag ble det oppbrudd, og vi dro på leting etter vind. Den fant vi på tur mot Sjonhagen. Vi fant faktisk så mye vind at det resulterte i både havsnød og landligge. Noen fikk likevel seila, og Eskil hadde det selvfølgelig helt topp.


Når et gjelder økonomien i klubben vil denne bli belyst i regnskapet som blir framlagt på årsmøtet.


Takk for Surfeåret 2008, og vel møtt til Surfeåret 2009.


 


Vennlig hilsen Rolf Alternes,  formann.